Algemene voorwaarden


U kunt de algemene voorwaarden van uw Velt GoodPay Prepaid Mastercard® via deze link raadplegen.

Waarom nieuwe algemene voorwaarden ?

Wat verandert er in vergelijking met de vorige algemene voorwaarden ?

De voornaamste veranderingen aan de algemene voorwaarden GoodPay Prepaid Mastercard® hebben betrekking op artikel 6 : “Toegang door externe aanbieders”.

Waarom deze aanpassing ?

Een nieuwe Europese richtlijn m.b.t. betaaldiensten is in voege getreden op 13 januari 2018.  Om tegemoet te komen aan deze nieuwe wetgeving heeft onze leverancier Prepaid Financial Services (PFS) de algemene voorwaarden van uw GoodPay Prepaid Mastercard® moeten actualiseren .

Welke richtlijn ?

Onder de benaming PSD2, heeft deze richtlijn onder andere als doel de veiligheid van de betaaldiensten in de Europese Unie te uniformiseren en te verbeteren.  De richtlijn wil ook de Europese markt van betaaldiensten opengooien voor derden die dergelijke diensten aanbieden aan consumenten waarbij ze nu gebruik kunnen maken van gegevens op bancaire rekeningen van deze consumenten. 

Wat zijn de gevolgen voor mijn kaart ? 

Als gevolg van deze nieuwe regelgeving worden de Europese banken verplicht aan deze derde partijen toegang te verlenen tot gegevens op de rekeningen van hun klanten.

Een voorbeeld: er bestaan ‘apps’ voor smartphones (andere dan die van uw bank) waarmee u verschillende bankrekeningen kan beheren.  Om dit mogelijk te maken is een toegang tot uw bankgegevens vereist.  

Let wel: Prepaid Financial Services (PFS) kan uw persoonlijke gegevens enkel ter beschikking stellen mits uw goedkeuring. U hebt er dus alle belang bij om de algemene verkoopsvoorwaarden van deze derden goed te lezen alvorens een akkoord te tekenen dat toegang zou kunnen verlenen tot persoonlijke gegevens van uw kaart. De bal ligt dus in uw kamp!

Alle vragen m.b.t. de algemene voorwaarden, of veranderingen in de wetgeving, kan u per mail richten aan info@newb.coop.