De NewB GoodPay Prepaid Mastercard®: een verantwoorde prepaid kaart met heel veel voordelen


Belangrijke informatie

Zoals aangekondigd in december 2020 zal uw GoodPay Prepaid Mastercard © binnenkort onbruikbaar worden.

  • Vanaf 15 juni kan u de kaart niet langer opladen
  • Het GoodPay-programma wordt definitief stopgezet op 30 juni

Het resterende saldo op de kaart kan worden gestort op een bankrekening. We vermijden dit echter liever, omdat de beheerder van de kaart ons administratieve kosten aanrekent voor dergelijke transacties. Voor u als kaarthouder heeft dit geen gevolgen, maar als coöperant mogelijk wel, omdat het een bijkomende kost betekent voor onze coöperatie. We vragen u daarom vriendelijk om het saldo vóór 30 juni op te nemen of te gebruiken voor aankopen.

Wil u toch dat het saldo wordt overgemaakt naar een rekening, dan stuurt u een e-mail naar [email protected] met de volgende informatie:

  • een kopie van uw identiteitskaart,
  • een kopie van een (recent, en maximaal drie maanden oud) rekeninguittreksel of bankrekeningafschrift van de rekening waarop het saldo mag worden gestort.
  • De houder van de kaart moet dezelfde persoon zijn als de houder van de identiteitskaart en die op het rekeninguittreksel.

Dank voor uw steun en uw begrip.

Coöperatieve groet,
Het NewB-team