Verzekering


Informatie over NewB Kaartverzekering

Hieronder vindt u de linken naar verschillende nuttige info:

Deze dekking wordt verzorgd door Monceau Générale Assurances, waarvan de verzekeringsproducten door NewB als tussenpersoon worden gedistribueerd.

Hoe een schade aangeven?

Vul het document passend bij uw schadegeval in en stuur deze per mail of per post naar:

NewB Verzekeringen - Schade
Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel
[email protected]

Een aangifte van schade kan in volgende gevallen ingediend worden:

Terugbetaling van een aankoop
Terugbetaling van een online aankoop
Terugbetaling van fraude met de kaart
Terugbetaling van verlies of diefstal van documenten
Terugbetaling van toegangstickets
Terugbetaling van een geannuleerde reis

 

Hoe bijstand vragen?

Bijstand kan gevraagd worden in volgende gevallen:

  • Bijstand in geval van buitenlandse reis
  • Bijstand in geval van verlies of diefstal van sleutels

De verzekerde contacteerd onmiddellijk de maatschappij op het nummer +32 2 644 57 53 met vermelding van de schade, van zijn persoonlijke gegevens en van de gewenste bijstand.

 

Wat doen in geval van verlies of diefstal van de kaart ?

Verloren of gestolen kaart ? Onmiddellijk blokkeren !

  • Via uw GoodPay zone, onder de afdeling « Blokkeren, Deblokkeren, Activeren »
  • Of door te bellen naar de klantendienst van Goodpay: +32 (0) 2 808.47.90

 

Hulp nodig ?

Mail ons: [email protected]

Bel ons: 02 486 29 99
Van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u

 

Onze NewB Kaartverzekering voor de NewB GoodPay Prepaid Mastercard 
(verzekeraar Monceau)

I. Dekking voor Aankopen

Deze garantie dekt de gekwalificeerde diefstal (diefstal met geweld of inbraak) of accidentel schade aan een nieuw gekocht en volledig met behulp van de GoodPay kaart betaald goed gelijk of hoger dan € 75 (BTW inbegrepen), binnen 180 dagen na de datum van aankoop of levering. Bepaalde goederen (bv. Gsm’s en tablets of goederen die gebruikt worden in een professionele of industriële omgeving) alsook bepaalde gebeurtenissen (bv. normale slijtage of verborgen gebreken of schade veroorzaakt door de verkoper of de bezorger) zijn uitgesloten. De tussenkomst is beperkt tot 1.000 € per schadegeval en per verzekerd jaar.

Meer informatie

 

II. Dekking voor Onlineaankopen

Deze garantie dekt de niet-conforme of beschadigde levering of niet-levering van een nieuw via internet gekocht en volledig met behulp van de GoodPay kaart betaald goed gelijk of hoger dan € 75 (BTW inbegrepen). Bepaalde goederen (bv. Gsm’s en tablets of goederen die gebruikt worden in een professionele of industriële omgeving) alsook bepaalde gebeurtenissen (bv. verborgen gebreken of niet-levering als gevolg van een staking) zijn uitgesloten. De tussenkomst is beperkt tot 1.000 € per schadegeval en per verzekerd jaar.

Meer informatie

 

III. Dekking voor Fraude met de kaart

Deze garantie dekt de bedragen die de verzekerde te zijnen laste moet nemen naar aanleiding van betalingen of geldopnames die een derde op frauduleuze wijze heeft uitgevoerd met behulp van de GoodPay kaart voor het blokkeren van de kaart. Bepaalde uitsluitingen zijn van toepassing (bv. grove nalatigheid van de verzekerde) en de tussenkomst is beperkt tot 150 € per schadegeval en per verzekerd jaar.

Meer informatie

 

IV. Dekking voor Verlies of diefstal van officiële documenten

Deze garantie dekt de kosten van vervanging bij verlies of diefstal van officiële documenten van de verzekerde (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning of rijbewijs) wanneer de verzekerde prepaid kaart tegelijk met de documenten verloren of gestolen is. De tussenkomst is beperkt tot 350 € per schadegeval en per verzekerd jaar.

Meer informatie

 

V. Dekking voor Annulering van inkomtickets

Deze garantie dekt de terugbetaling van tickets voor evenementen (sportwedstrijd, cultureel evenement, optreden, concert of museumbezoek) die plaatsvinden in België of zijn buurlanden, wanneer ze niet kunnen worden gebruikt wegens ziekte, overlijden, zwangerschapscomplicaties of de geboorte van een kind. Bepaalde uitsluitingen zijn van toepassing (bv. reservatiekosten of abonnementen) en de tussenkomst is beperkt tot 250 € per ticket en een maximum van 1.500 € per schadegeval en per verzekerd jaar. 

Meer informatie

 

VI. Dekking voor Annulering van een reis

Deze garantie dekt de kosten die ten laste van de verzekerde blijven in geval van annulering – of het deel van de niet-benutte en niet-terugvorderbare prestaties in geval van onderbreking van een reis – van een reis betaald met de GoodPay kaart, vanwege een ziekte, ongeval, overlijden of een aanzienlijke materiële schade. Bepaalde uitsluitingen zijn van toepassing (bv. administratieve kosten of reizen geboekt in het kader van professionele activiteiten) en de tussenkomst is beperkt tot 10.000 € per schadegeval en per verzekerd jaar.

Meer informatie

 

VII. Dekking voor Verlies of diefstal van sleutels

Deze garantie dekt de organisatie en de kosten voor de verplaatsing, de wegenwacht, het slepen en de openen door een slotenmaker, bij verlies of diefstal van de sleutels van de hoofdverblijfplaats of het voertuig van de verzekerde, wanneer de verzekerde GoodPay kaart tegelijk met de sleutels verloren of gestolen is. Bepaalde uitsluitingen zijn van toepassing (bv. de kosten voor de vervanging van de sloten en sleutels of de kosten veroorzaakt door de bijstand die de verzekerde zelf zou hebben georganiseerd).

Meer informatie

 

VIII. Dekking voor Incidenten bij buitenlandse reizen

Deze garantie dekt de kosten van repatriëring, ziekenhuisopname in het buitenland of zorgverlening (honoraria of geneesmiddelen) in het buitenland dat het gevolg is van een ongeval of een ziekte overkomen tijdens een reis in een EU-land of in een van de andere landen die worden genoemd in the algemene voorwaarden, betaald met de verzekerde GoodPay kaart.

Bepaalde uitsluitingen zijn van toepassing (bv. de kosten veroorzaakt door de bijstand die de verzekerde zelf zou hebben georganiseerd) en de tussenkomst is beperkt tot 25.000 € per schadegeval en per verzekerd jaar na aftrek van andere eventuele terugbetalingen.

Meer informatie

 

 

Voorwaardelijke aanbieding. Voor meer informatie kunt onze algemene voorwaarden, de technische fiche (IPID) en onze precontractuele informatie raadplegen. Voor een offerte kunt u de offerte procedure volgen.

Op deze dekkingen is het Belgische recht van toepassing.

Deze contracten zijn jaarlijkse contracten die elk jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij ze ten minste drie maanden voor de vervaldatum worden opgezegt.

NewB SCE is ingeschreven als verzekeringsagent onder nummer FSMA 0836.324.003 en treedt op als tussenpersoon voor Monceau Générale Assurances SA.

Klachten kunnen worden gericht aan de klachtendienst van NewB via 02/486.29.29 of [email protected] of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tel: 02/547.28.71 of via www.ombudsman.as .